CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 1. PARTS i ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

(d’ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor dels productes, FLOR ALBI, S.A. (d’ara endavant també el prestador), amb domicili social en Rois de Corella, 1, 08205 SABADELL, (Barcelona), N.I.F. A08868333, telèfon d’atenció al client 937117000, i e-mail: info@floralbi.com,  sent titular del lloc web www.floralbi.cat, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I d’una altra, l’Usuari – Client (d’ara endavant l’Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

El prestador posa a la disposició d’aquests l’adreça d’e-mail info@floralbi.com  perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

FLOR ALBI, S.A. no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’una fallada de còpia de seguretat per part de l’Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits tals com a targetes de memòria.

FLOR ALBI, S.A. no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda a la web. La responsabilitat civil del prestador pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a FLOR ALBI, S.A. per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits a la web www.floralbi.cat,  així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a la web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a la web.

FLOR ALBI, S.A. és una empresa especialitzada en la venda i comercialització de flors i plantes artificials, articles de nadal i complements. FLOR ALBI, S.A. ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web, agent comercial assignat,  i/o per telèfon. FLOR ALBI, S.A. posseeix un showroom i botiga física a la seva seu social en la adreça indicada a dalt, per la venda dels seus productes.

El nostre horari de treball és de dilluns a dijous de 08:00 a 14:00 / 15:00 a 18:00 (GMT + 1) i els divendres de 08:00 a 14:00 (GMT + 1)

 

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra-venda nascuda entre el prestador i l’usuari al moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

2.2 Territori d’aplicació: Els articles que apareixen a la botiga virtual www.floralbi.cat estan nomes disponibles per el seu enviament a Espanya, Portugal i França. Per l’enviament a altres països haurà de consultar amb FLORALBI al telèfon o email indicat a l’apartat 1.

2.3 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través de la web www.floralbi.cat  es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web www.floralbi.cat  o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: FLOR ALBI, S.A. es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introdueixin una vegada realitzat una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta comanda.

 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB www.floralbi.cat:

3.1 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fulletons, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap producte per la nostra banda.

Els continguts de www.floralbi.cat  estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. A causa d’això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns productes. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

Totes les informacions contractuals presents a la web es mostren en llengua espanyola (castellà) i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client pot fer-se en català o un altre idioma sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació.

3.2 Disponibilitat del/els producte/s: Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos, atès que realitzem inventaris un cop a la setmana. En aquest sentit, si es produeixen dificultats en quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, FLORALBI, SA ho eliminarà de la comanda sense previ avís, llevat que l’usuari indiqui expressament la necessitat que se li comuniqui. En aquest cas se li indicaran productes substitutius al qual vostè volia encarregar. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari per poder accedir als productes oferts pel prestador, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits, els quals es tractessin de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2018 (LOPDGDD), detallats en l’Avís legal i Política de privadesa d’aquest lloc web.

Per realitzar una comanda, prèviament haurà d’estar registrat a la web de FLORALBI. Per això enviarà les dades que demana el formulari de contacte web i un cop validat pel nostre departament d’administració, i formalitzat el contracte, se li facilitarà un usuari i una contrasenya.

Per a realitzar la comanda haurà de seguir el procediment de compra en línia en l’apartat ACCÉS CLIENTS. Després d’això, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la “Confirmació de Comanda”).

Una vegada ha estat creada el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Escollir el producte fent clic, i s’afegirà automàticament al “carret de compra”.
 2. Si es volen afegir més productes, haurà de seleccionar l’opció “Tornar al mosaic”. Si per error ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a l’opció d’eliminar del carret de compra. Al carret de compra s’han d’observar els articles, la quantitat, el preu i l’import base.
 3. Escollit / s el / s producte / s, haurà de clicar al botó “Finalitzar Compra” per a realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament per defecte del client).
 4. Haurà de triar l’adreça de lliurament dels productes, entre les diferents que tingui el client, i completar la resta de camps obligatoris.
 5. També apareix un camp d’observacions, on podrà indicar els comentaris oportuns; una casella de verificació que ha marcar-ja que és l’acceptació d’aquestes clàusules generals de contractació i la Política de Privadesa.
 6. Per finalitzar el procés, haurà de clicar al botó Confirmar Comanda.

Després d’això, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la “Confirmació de Comanda”).

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a les dades principals dels producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error en l’adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a l’adreça d’e-mail que apareixerà a la web per procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web www.floralbi.cat.

FLOR ALBI, S.A. proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte info@floralbi.com,  si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

FLOR ALBI, S.A. posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

4.1COMPRA COM CONVIDAT

Aquesta pàgina web admet la visualització del catàleg sense ser client reconegut del sistema. Per a això s’haurà de contactar amb el comercial de la zona o amb les oficines de FLORALBI, els quals els podran facilitar un codi d’accés temporal per a poder realitzar la comanda.

Aquest codi tindrà una validesa temporal limitada.

 

 1. ENVIAMENT:

Sense perjudici del que estableix la clàusula 3.2 anterior respecte de la disponibilitat dels productes i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries, intentarem que la comanda surti de FLORALBI en el termini màxim de TRES dies a comptar de la data de la Confirmació de Comanda, llevat que el client especifiqués una data de lliurament en el camp d’Observacions de la comanda.  En aquest cas la comanda sortirà en aquesta data.

En els mesos de setembre, octubre i novembre, la norma descrita anteriorment no tindrà validesa pel gran volum de treball que hi ha. En aquests mesos les comandes se serviran per rigorós ordre d’arribada.

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurat” en el moment en què vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes o serveis, la qual que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

FLORALBI només es compromet amb el client a la data de sortida del producte des del nostre magatzem, no en la data que lliurarà el transportista.

 1. PREUS I DESPESES D’ENVIAMENT:

Ja hem especificat anteriorment que FLOR ALBI, SA treballa amb una única tarifa de venda.

Els preus publicats en www.floralbi.com són sempre sense IVA i són vàlids excepte per algun error tipogràfic.

Les comandes s’enviaran a despeses pagades sempre que l’import (sense impostos) de la comanda superi un mínim establert. En cas de no superar-s’aplicarà un càrrec addicional per despeses de transport. Veure la següent taula de condicions en funció de l’àmbit geogràfic:

AMBIT IMPORT (sense impostos) CAREC ADICIONAL
Local o rodalies 150 € 10€
Península (Espanya/Portugal) 150€ 10€
Balears 250€ 15€
Andorra 300€ 25€
Canaries (illes majors) Amb qualsevol import 15€
Canaries (illes menors) Amb qualsevol import 25€
França 300€ 25€
Portugal Amb qualsevol import 10€
Portugal (illes) Amb qualsevol import 25€

 

 1. FORMES DE PAGAMENT: [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

La forma de pagament ira en funció del que s’ha acordat amb cada client en el moment de l’obertura de la seva fitxa i la signatura del contracte.

Els clients nous que facin la primera comanda hauran d’efectuar sempre el pagament per avançat, beneficiant-se d’un 3% de descompte per pagament immediat. Un cop FLORALBI constati l’ingrés, s’iniciarà la preparació de la comanda per al seu lliurament. Per als següents comandes, s’acordarà la forma de pagament que millor convingui (Giro, reemborsament, transferència, Comptat), tenint en compte sempre l’import total de la comanda.

Per als usuaris que ja són clients i efectuïn una comanda, s’entendrà com a forma de pagament la qual s’hagi acordat i figuri en la seva fitxa de client, sempre que vagi d’acord amb l’import total de la comanda.

En cas de devolucions de rebuts bancaris, es procedirà al recobrament del rebut aplicant un increment del 3% en concepte de despeses bancàries. A més s’aplicarà també un interès financer per demora en el pagament d’un 3% anual sobre l’import de la factura.

 

 1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.

De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes o serveis s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti (la totalitat dels productes són el 21%)

En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents d’acord amb la normativa vigent en cada un d’aquests territoris.

 

 

 1. DRET DE DESISTIMENT:

9.1 Dret legal de desistiment:

Té vostè dret a desistir del present Comanda lliurat, en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en el cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar a FLOR ALBI, SA, a la direcció, Rois de Corella, 1, 08205 SABADELL, (Barcelona), al telèfon 937.117.000, escrivint-al correu electrònic info@floralbi.com  o al nostre formulari de contacte, la seva decisió de desistir de la Comanda lliurat a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com Annex a les presents Condicions, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

 

9.2 Conseqüències del desistiment:

Si la raó de la devolució és que l’article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat en la comanda, FLOR ALBI, SA assumirà les despeses de la recollida i de reexpedició (en cas necessari).

Si la raó de la devolució és que el producte no el satisfà, li abonarem la factura efectuada, però li cobrarem les despeses de recollida.

Serem nosaltres qui contactarem amb l’agència de transport contractada per organitzar la recollida de la mercaderia. Aquesta mercaderia ha lliuri a l’agència de transport degudament embalada i precintada.

Un cop rebuda a les nostres instal·lacions, procedirem a abonar, canviar o reposar el producte segons l’acordat amb el client.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 

9.3 Disposicions comuns

El seu dret a desistir del Contracte serà d’aplicació exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en que vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb els productes mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, torni l’article utilitzant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, si s’escau l’acompanyen.

 1. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat que es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

No obstant això, la nostra responsabilitat no està exclosa ni limitada en els següents casos:

 1. En cas de mort o danys personals ocasionats per la nostra negligència;
 2. En cas de frau o falsedat fraudulenta; o

iii. En qualsevol assumpte en el qual fos il·legal o il·lícit que excloguéssim, limitéssim o intentéssim excloure o limitar la nostra responsabilitat.

Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior i en la mesura en què legalment es permeti, i llevat que en les presents Condicions es disposi el contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, independentment del seu origen:

 1. pèrdues d’ingressos o vendes:
 2. pèrdua de negoci;

iii. lucre cessant o pèrdua de contractes;

 1. pèrdua d’estalvis previstos;
 2. pèrdua de dades; i

vaig veure. pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina

A causa de la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web ia la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web llevat que s’estableixi expressament el contrari en la mateixa.

Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web es subministren “com a cos cert” i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos excepte les establertes legalment. En aquest sentit, si vostè contracta com a consumidor i usuari, estem obligats a lliurar-li articles que siguin conformes amb el contracte, responent davant vostre de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. S’entén que els productes són conformes amb el Contracte sempre que (i) s’ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i tinguin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que siguin amb fonament esperables.

Amb l’abast que permeti la llei, excloem totes les garanties, llevat d’aquelles que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors i usuaris.

El que disposa la present clàusula no afectarà als seus drets com a consumidor i usuari, ni al seu dret a desistir del Contracte.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Vostè reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web corresponen en tot moment a FLOR ALBI, SA o als que ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en què FLOR ALBI, SA es ho autoritzi. Per utilitzar les imatges de la pàgina web ha d’enviar la seva petició en un correu electrònic a l’adreça info@floralbi.com. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de contacte.

 

 1. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

No ha de fer un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a fer servir aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni.

 

 1. LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

 

 1. COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè accepta usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

 

 1. NOTIFICACIONS

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D’acord amb el que disposa la clàusula 14 anterior i llevat que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar una comanda.

S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d’una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic , que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

 1. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El Contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i drethavents.

Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, en qualsevol moment durant la vigència del Contracte. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si s’escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni s’anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites , que li haguéssim pogut atorgar.

 1. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions que assumim a l’empara d’un Contracte, la causa es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ( “Causa de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre d’altres, els següents:

 1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 2. Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

iii. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

 1. Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 2. Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

vaig veure. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

vii. Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.

S’entén que les nostres obligacions derivades de contractes quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions en virtut del Contracte malgrat la Causa de Força Major.

 

 1. RENÚNCIA

La manca de requeriment per la nostra part del compliment estricte per la seva part d’alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d’un contracte o de les presents Condicions o la falta d’exercici per la nostra part dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d’aquest Contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni li exonera a vostè de complir amb aquestes obligacions.

Cap renúncia per la nostra part a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del Contracte o de les Condicions.

Cap renúncia per la nostra part a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats del Contracte sorgirà efecte, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que disposa l’apartat de Notificacions anterior.

 1. NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un Contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 1. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa a les mateixes constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l’objecte de les mateixes i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració del Contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part o que pogués inferir de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d’aquest Contracte, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d’acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (llevat que s’hagués fet aquesta declaració incerta de forma fraudulenta) i l’única acció que ha de disposar la una altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen les presents Condicions.

 1. EL NOSTRE DRET A CANVIAR AQUESTES CONDICIONS

Tenim dret de revisar i modificar els presents Condicions en qualsevol moment.

Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en que utilitzi la present pàgina web o efectuï cada comanda, llevat que per llei o decisió d’organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de privadesa, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que vostè hagués fet prèviament.

 1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)

D’acord  a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’usuari i el prestador, sense necessitat de recórrer a els tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tot la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 1. LLEI APLICABLE Y JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecto d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l’usuari (si és persona física).

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el prestador i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

 

 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’Atenció al Client [RF_Telefono] o a través del nostre formulari de contacte.

 

ANNEX: DRET DE DESISTIMENT

 

 

A l’atenció de:

Nom: FLOR ALBI, S.A.

NIF: A08868333

Adreça: Rois de Corella, 1, 08205 SABADELL, (Barcelona)

Telèfon: 937117000

Correu electrònic: info@floralbi.com

Dades del bé/prestació a desistir:

Nº demanat/factura: ______________________________________________

Data demanat/factura: ____________________________________________

Data de recepció del producte/servei: ________________________________

Descripció del producte/servei: _____________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Dades del consumidor/usuari:

Nom: __________________________________________________________

NIF: ___________________________________________________________

Domicili: _______________________________________________________

Població: _______________________________________________________

Telèfon: ________________________________________________________

Correu electrònic: ________________________________________________

Dret de desistiment:

De conformitat amb l’article 68 del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, li comunico que desisteixo del contracte de venda del bé/prestació descrit anteriorment, per la qual cosa agrairia es posés en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitats, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud:

Signatura del consumidor/usuari:

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Acceptar | Més informació