REGISTRE CLIENT

*RECORDEM QUE NOMÉS VENEM A PROFESSIONALS.
ABSTENIR-SE PARTICULARS.
DADES NOU CLIENT
ALTRES DADES
OBSERVACIONS
*ÉS IMPRESCINDIBLE OMPLIR TOTS ELS CAMPS DEL FORMULARI

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable FLOR ALBI, S.A.. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2018 (LOPDGDD), sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

"En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació , comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Rois de Corella, 1 08205, SABADELL o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@floralbi.com"