CONTACTE

FLOR ALBI S.A.
Rois de Corella,1
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. (+34) 93 711 70 00
Fax. (+34) 93 711 71 62
info@floralbi.com

POSICIÓ GPS
41º 31' 51.50" / 02º 06' 02.00"

Calendari laboral


HORARI:


Horari Oficina:
     Dilluns a Dijous de 08:00h - 14:00h i de 15:00h-18:00h

     Divendres de 08:00h - 14:00h    


Atenció Telefònica:
     Dilluns a Dijous de 08:30h - 13:30h i de 15:30h-17:30h
     Divendres de 08:30h - 13:30h


Obertura del Showroom:
     Dilluns a Dijous de 08:30h - 13:30h i de 15:00h-18:00h
     Divendres de 08:30h - 13:30h

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable FLOR ALBI, S.A.. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2018 (LOPDGDD), sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

"En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació , comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Rois de Corella, 1 08205, SABADELL o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@floralbi.com"

PODEM AJUDAR-TE?

*ÉS IMPRESCINDIBLE OMPLIR TOTS ELS CAMPS DEL FORMULARI

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable FLOR ALBI, S.A.. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2018 (LOPDGDD), sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

"En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació , comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Rois de Corella, 1 08205, SABADELL o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@floralbi.com"